Önskemål vid min död

Önskemål vid min död broschyr

Här hittar ni ett formulär som ni kan ladda ner, skriva ut, få skickat per post eller hämta på något av våra kontor.

Genom att fylla i det som du tycker är viktigt lämnar du dina tankar och önskemål till dina efterlevande.

Ett ifyllt formulär bör du förvara på ett ställe där dina anhöriga eller vänner är informerade om.

Formuläret bör vara lättillgängligt för efterlevande. Därför är det viktigt att inte låsa in det i t.ex. ett bankfack.

Det är inte ett juridiskt bindande dokument, utan snarare en information för efterlevande om dina önskemål kring begravningen.

Önskemål vid min död broschyr